Geachte Lezer,

Het jaar 2010 is niet zo goed geweest voor de Stichting. Stichting Vrindavan is daarom erg dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers en voor de ontvangen donaties. Wij willen daarom alle donateurs en vrijwilligers bedanken.

De Stichting heeft besloten om geen financieel verslag op de website te plaatsen van het afgelopen jaar.

Deze gegevens kunt u bij de Stichting opvragen. Dit besluit is genomen omdat er diverse e-mails ontvangen zijn waarbij men vraagt om een financiële bijdrage. De uitgaven van de Stichting worden grotendeels gesponsord! Het kopen van de grond en de donatie aan het ziekenhuis is onze enige uitgave geweest!

Elk eurocent van u is verantwoord uitgegeven en kan worden verantwoord!

Nieuws uit Vrindavan

Het inschrijven van de Stichting bij het Ministry for Home Affairs - Department F.R.R.O. (Foreign Regional Registration Office). Dit Ministerie geeft toestemming om buitenlands geld naar India over te maken en controleert of het geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor het aangegeven doel (deze aanvraag was al eerder gedaan maar door een reorganisatie moeten wij opnieuw een verzoek indienen). Het Ministerie heeft als doelstelling dat er 6 lac aan charitatieve doelen besteed moet worden alvorens men aan een goed doel in India mag beginnen. Daarnaast accepteert het Ministerie alleen officiële bronnen.
Onze accountant had gemeld dat er bij de aanvraag een balans overlegd moet worden. Deze accountant is helaas vermoord waardoor wij op zoek moeten naar een vervanger.
De Stichting staat ingeschreven (trust Mathura number336/IV/05).

Wij hebben, na veel overleg, besloten om 5 lac aan een ziekenhuis te doneren om medicijnen voor kinderen en (zwangere) vrouwen te besteden. Dit ziekenhuis helpt de allerarmste mensen. Patiënten kunnen gratis een arts bezoeken en krijgen medicijnen. Het betreft een ziekenhuis in Vrindaban, Ramakrishna Mission Sevashrama. Website www.rkmsvrind.org tel: 0091565 2442310, email: rkmshos@gmail Verder hebben wij 1 lac gedoneerd voor aanschaf van een computer e.d. Er is regelmatig kontakt met het ziekenhuis. De secretaris van het ziekenhuis bemiddelt als kinderen naar school willen gaan en ingeschreven moeten worden. Het ziekenhuis zou speelgoed en spelletjes op de kinderafdeling kunnen gebruiken omdat de kinderen maar in bed liggen. Ook is er vraag naar een postoel, looprekken, invalidewagen, medicijnen en verbandmiddelen e.d.

Grond gekocht

De foto's van de grond voor de bouw van de Ashram zijn op de website geplaatst. Er is voor de bouw een groter stuk grond gekocht! Zoals bekend hadden wij een klein stuk grond gekocht. Op deze grond mochten wij echter geen Ashram bouwen omdat er geen ruimte was voor in- en uitladen. Op het ogenblik bouwen wij op deze grond een kantoor, een keuken, twee kamers voor verhuur aan bezoekers, toilet, bad en een garage. De bedoeling is dat de baby's op dit adres afgegeven kunnen worden waarna ze naar de Ashram vervoerd kunnen worden. De kosten voor de bouw zijn geheel voor rekening van de voorzitter van de Stichting (mevrouw S.M.Gajadharsing).

Over de bouw van het opvangtehuis wordt al een tijdje overleg gevoerd met deskundigen in verband met het buiten haar oevers treden van de naastliggende rivier. Het water heeft niet alleen alle Mandir's in Vrindavan geraakt maar ook onze grond. Dit betekent dat er wellicht aanpassingen nodig zullen zijn die kostenverhogend zullen werken.

Donatie


Wij zijn zeer dankbaar dat mensen die het zelf niet zo breed hebben ons project hebben ondersteund! Wij danken iedereen uit de grond van ons hart die ons in geld, goed of inzet hebben ondersteund.

Moge de allerhoogste de hand boven uw hoofd houden!

Onderliggend doel

Zoals jullie weten hebben wij wereldwijd aandacht gevraagd voor het feit dat er voor eens en altijd een einde komt aan het vermoorden van meisjesbaby's in India. De hulp van Hare Majesteit is ingeroepen. Zij heeft onze brief doorgestuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken heeft vervolgens de VN ingeschakeld. De VN heeft gesprekken gevoerd met de Overheid in India. In november 2009 heeft de President van India het probleem over het vermoorden van meisjes baby's uitvoerig besproken. Dit probleem wordt door hoger hand opgepakt.

Wij mogen trots zijn dat er veel is bereikt ter voorkoming van het vermoorden van meisjes en mishandeling en verkrachting van vrouwen.
Dit houdt niet in dat wij geen opvangtehuis moeten bouwen. Er zijn helaas nog mensen die dit zullen blijven doen. Denk daarbij aan een arm gezin met vier dochters.

Werkwijze

De Stichting vergaart middelen door de inzet van collectanten;
Politieke partijen in Nederland/Europa krijgen een brief;
Bijna alle mandir’s (tempels), kerken en goede doelen organisaties zijn benaderd;
In de media zoals televisie, radio, kranten, tijdschriften wordt aandacht gevraagd en onze website geeft actuele en relevante informatie;
OHM en Sarnami televisie hebben zowel in Suriname als in Nederland aandacht besteed;
Via e-mail/sms zijn veel mensen benaderd;
Op braderieën, grote feestelijke aangelegenheden en de India bazaar zijn mensen benaderd;
De ambassade van India en medewerkers zijn op de hoogte gesteld;
Diverse politieke partijen in India hebben over deze actie vernomen;
Er zijn gesprekken met diverse directies van grote mandir’s (tempels) in India gevoerd;
Allerlei bekende zangers uit India en Nederland worden over Stichting Vrindavan geïnformeerd;
In India heeft Stichting Vrindavan ervoor gezorgd dat er veranderingen in diverse opvangtehuizen hebben plaatsgevonden;
Aan jongeren, vooral jongens/mannen, is voorlichting gegeven over hun vraag naar de bruidschat en de consequenties daarvan.