Nieuws uit Vrindavan

Het inschrijven van de stichting bij het Ministery for Home Affairs- Departement F.R.R.O. (Forengn Regional Registration Office) die toestemming geeft om buitenlands geld naar India over te maken en controle uitoefend of het geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor de bouw,de aanvraag is gedaan en is in behandeling.
Wij hebben zowel in Nederland als in India een accountant.

Vorig jaar had de stichting diverse mensen zowel in India als in Nederland benaderd met de vraag of iemand Het meisje Radhika 3 jaar oud wilde adopteren, echter zonder succes. Dit kindje at te veel zand en werd ziek, vorig jaar op 7 maart heb ik dit kindje persoonlijk naar het ziekenhuis gebracht, Radhika werd opgenomen.

De ziekenhuizen in India hebben als regel dat een familielid de zorg van patiënten op zich moeten nemen, dit houdt in dat iemand 24 uur in het ziekenhuis aanwezig moet zijn. Ik had de zorg voor enkele uren op mij genomen en belde moeder op om mij te verlossen, er was geen pampers in het ziekenhuis en dit moest ik gaan kopen. Ik liet moeder alleen met Radhika achter. Bij terugkomst kreeg ik te horen dat moeder Radhika had geslagen. Met moeder had ik afgesproken dat ik naar de politie zou stappen als ze Radhika weer zou slaan, het was 6 uur in de middag, ik neem afscheid van moeder en ga naar mijn kamer, moeder zou de nacht doorbrengen in het ziekenhuis.

Om 11 uur 's-avonds kreeg ik een telefoon dat Radhika was overleden, ik geloofde dit niet, omdat Radhika alleen koorts en diaree had. Bij aankomst in het ziekenhuis kreeg ik een Ambulance ter beschikking en twee medewerkers die ik kende wachtte op mij. Met het ontzielde lichaam in mijn armen en moeder heb ik hun terug naar hun ouderlijke woning gebracht. Ik heb de buurtbewoners gewekt om moeder bij te staan, moeder had haar sluier over haar gezicht getrokken en gilde en huilde. Ik rukte die sluier weg om haar gezicht te zien, helaas geen tranen!
Moeder krijgt geld van mij met de mededeling dat ze nieuwe kleren voor Radhika moet kopen en een geestelijke etc. De volgende dag zou ik moeder om 8 uur bij het Heilige rivier Yamuna opwachtten om de ceremonie bij te wonen. Zoals afgesproken stond ik op hun te wachtten, de moeder heeft het ontzielde lichaam met twee Riksja (fietsers) en haar zoon (11 jaar) gestuurd.

In India is er een regel dat je kinderen alleen mag begraven of in de Heilige rivier offeren. Daar stond ik met het ontzielde lichaam in mijn handen, er was noch een geestelijke, noch een boot te verkennen die ons kon vervoeren en het water stond laag in de Yamuna.

In Nederland had ik diverse crematie bijgewoond en hoorde de leuzen (mantra's) die de geestelijke riepen, dit had ik onthouden. Ik verzocht de heren om mij te helpen, dit hebben zij gedaan. We hebben wat stenen op het lichaam neergelegd, zodat het op de bodem van de rivier zou blijven en beurtelings hebben wij het lijkje gedragen en de Mantra's die ik kende opgenoemd totdat wij een beetje hoog water zagen. De heren hebben het lijkje midden in de rivier voor mij neergelegd, omdat ik niet kan zwemmen.
Daarna heb ik aandacht aan dat jongetje van 11 jaar besteed en een ander uitgelegd etc.
De dokter had als uitslag dat kleine Radhika zuurstof tekort had en daaraan is overleden. Ik heb het daarbij gelaten, omdat ik het zo goedkoop vond.
Ik had beter moeten weten om moeder niet alleen met kleine Radhika achter te laten, omdat moeder het kindje wilde afstaan en dat ze Radhika in het ziekenhuis had geslagen.
Het ander meisje dat door twee dames uit Nederland onderhouden wordt heet ook Radhika, roepnaam Sona, maakt het goed, ze zit op school en op sociaalbegeleiding, in het ziekenhuis. De verzorgers zijn zeer gelukkig met de hulp die ze krijgen.
In Vrindavan kent men mij als Mata ji Sabita from Mahila Ashram (in het wit gekleed met clipjes in haar haar);

Grond gekocht

De foto's van de grond voor de bouw van het Ashram, die jullie hebben gekocht zijn op de website geplaatst. Er is een groter stuk grond gekocht!
Als wij genoeg geld hebben kunnen wij gaan bouwen! Als U die grond wilt zien kunt u naar de website www.stichtingvrindavan.nl of www.stichtingvrindavan.com, aan de linkerkant een link leggen op grond gekocht waarnemen. Beide grond is gekocht op de naam van de stichting.

Zoals jullie weten hadden wij een klein stuk grond gekocht. Op deze grond mochten wij geen Ashram bouwen, omdat er geen ruimte voor in en uitladen is;
Op het ogenblik bouwen wij op deze grond een kantoor, ruimte voor een hall, een keuken, twee kamers (bezoekers kunnen een kamer huren) toilet, bad en een garage. De bedoeling is dat de baby's op dit adres afgegeven zullen worden en daarna naar het Ashram vervoerd worden.

Een medewerker van het ziekenhuis werkt als conciërge in de nacht.

Het adres van beide grond is.Kantoorpand/eerste opvang: Sariswati Vihar (Village) Sunrakh, Vrindaban Mathura U.P. East 45 feet, West 45 feet, North 60 feet en South 60 feet. Ofwel 250,83 square meter. Khasra no 985. Sunrakh dorp ligt in het centrum van Vrindaban. De originele naam is Vrindaban.

Helaas is dit dorp ook getroffen door een overstroming vanwege regenoverlast. De stichting is een actie begonnen met verkoop van loten om met de opbrengst de straat met zand/stenen te verhogen.

De tweede grond ( is gekocht in 2009) waar het uiteindelijke kinderopvangtehuis moet komen, deze ligt 7 kilometer verwijderd van het centrum. Mohalta Village, Mauza Bheem Khadar, Tehsil Mant Distrikt (distt), Mathura U.P. East 129 feet, West 129 feet, North 140 feet en in South 69 feet. Ofwel 1497,83 square yard, khasra (property) nummer 64 A.

Persoonlijk ben ik zeer trots en dankbaar dat mensen die het zelf niet zo breed hebben, dit project hebben ondersteund en ondersteunen.
De kosten van de Website van stichtingvrindavan wordt door Mevrouw Coby, Knetemann Groeneweg elk jaar gedoneerd. U wordt heel hartelijk bedankt en moge de Allerhoogste de hand boven uw hoofd houden! http://www.winkeliers-segbroek.nl/winkelinfo/winkeloverzicht/branche_selectie/index.php.

Onderliggend doel
Jullie mogen trots zijn omdat er veel is bereikt wat betreft het vermoorden van meisjes, mishandeling en verkrachting van vrouwen.
Dit houdt niet in dat wij geen opvangtehuis moeten bouwen er zijn nog mensen die stiekem op een ongeaccepteerde wijze dit zullen doen. Denk maar bij de gedachte als een arm gezin vier dochters (etc.)heeft.
Vanaf 2010 is bij diverse mensen duidelijk waar te nemen dat men meer aandacht aan meisjes besteden.
In India heeft stichting Vrindavan ervoor gezorgd dat er veranderingen in diverse opvangtehuizen hebben plaatsgevonden;
Aan jongeren, vooral jongens/mannen, is voorlichting gegeven over hun vraag naar bruidschat en de consequenties daarvan

Donatie
Persoonlijk ben ik zeer trots en dankbaar dat mensen die het zelf niet zo breed hebben, dit project hebben ondersteund en ondersteunen.
De kosten van de Website van stichtingvrindavan wordt door Mevrouw Coby, Knetemann Groeneweg elk jaar gedoneerd. U wordt heel hartelijk bedankt en moge de Allerhoogste de hand boven uw hoofd houden! http://www.winkeliers-segbroek.nl/winkelinfo/winkeloverzicht/branche_selectie/index.php.


Werkwijze
• Ze vraagt de aandacht door middel van de inzet van collectebussen.
• Politieke partijen in Nederland/Europa krijgen een brief.
• Bijna alle mandir’s (tempels ), kerken en goededoelend - organisaties zijn benaderd.
• De media: televisie, diverse radio ' s, kranten, tijdschriften, website ingezet.
• De OHM en Sarnami televisie hebben zowel in Suriname als Nederland aandacht besteed.
• Via e-mail/sms zijn veel mensen benaderd.
• Op braderieën, grote feestelijke aangelegenheden en India bazaar, zijn mensen benaderd.
• De ambassade van India en medewerkers zijn op de hoogte gesteld.
• Diverse politieke partijen in India hebben over deze actie vernomen.
• Er zijn gesprekken met diverse directies van grote mandir’s (tempels) in India gevoerd.
• Allerlei bekende zangers uit India en Nederland worden over stichting Vrindavan geïnformeerd.
• In India heeft stichting Vrindavan ervoor gezorgd dat er veranderingen in diverse opvangtehuizen hebben plaatsgevonden.
• Aan jongeren, vooral jongens/mannen, is voorlichting gegeven over hun vraag naar bruidschat en de consequenties daarvan.

De volgende personen hebben een aanzet gedaan met de bouw van Mahila Ashram:
- Bezoekers Mela 2010
- Bezoekers Milan 2010
- Geheime donateur
- Bezoekers Braderie Leyweg Star Promotion ( 02 augustus 2010)
- Geheime donateur
- Bezoekers van Duindigt 10 aug. 2008
- Goelela Vidjai
- Johan Kalpoe
- Shantie Jangbahadoorsing
- Rasida Orie
- Bezoekers "dag van het Paard"
- Johan v.d.Kolf
- Nora Vluggen
- R.S.Jagdew
- Neelem & Roy Soekhoe
- Temtation
- Mandir Dew (bezoekers)
- Matai C.
- Fam. Lauwris
- Radjie C.
- Thakoerdien C.J.
- Bissesar & Laigsingh
- Bezoekers van Festival of India 2008
- Organisatie van Festival of India 2008
- Mw. S. Doerga
- Mw. K.Soekhlal
- Dhr. A.R. Persad
- Mw. M.G.H. Horbach
- Fam.Ramanand
- Bewoners, Begeleiders & Vrijwilligers van Zorgcentrum Transvaal
- Dhr. A. Datadin
- Dhr. J. Datadin
- Amar Import & Export
- Jayden Kertomedjo
- Fam. A.C. Cerpentier
- Mw. S. Bhola
- Mw.Tribhawansing, Djoen, Sabitrie, Hellen & Nita Gajadharsing
- Dhr. Stefan Hessing
- Dhr. Amrika Kisoensingh
- Fam. Amar Singh
- Mandir Dew, Bezoekers 18 & 19 jan.
- Henrie Soekhoe (2X)
- Humphrey's Beheer B.V.
- Dhr. W. Chaitoe
- Fam. Ganpat
- Tandtechnisch Laboratorium Mident
- Mw.Leya Sewnarain
- ABN/AMRO
- Bezoekers van TGN Bazaar Julianakerk 28-02-'09
- Dhr.M.L.v.d. Mark
- Fam. Frans Hessing
- Hubo Scheveningen
- Dhr. F.Ramanand
- Bezoekers Dew Mandir (Nauw Raatry)
- Fam. D. Sewradj
- Fam. S. Autar
- Bezoekers van Aurat Ka Raadj 19-04-'09
- Fam. R.M. Sukul
- Fam. R.H.J. de Boer
- Bezoekers Koninginnedag Frederik Hendriklaan
- Bezoekers v. zalencentrum Den Haag Opera 01-05-'09
- Trimauj Productions
- Bezoekers v.voetbalclub Tien Kamp nr.1 Zwijndrecht 21-05-'09
- Bezoekers v. Marbo Promotions Weimarstraat 23-05-'09
- Dhr. J.W. Koning
- Bezoekers van Theater a.d.Spui Indian Culturalis Dance 29,30 en 31 mei
- Maatschap voor Fysiotherapie Jagdewsing
- Bezoekers van Duindigt 28 juni 2009
- Bezoekers van Nyama 2009
- Simonis (Zalencentrum Den Haag Opera)
- Geheime Donatrice
- Bezoekers van Rath Yatra Den Haag
- Shri Shri Radhe Shyam
- Bezoekers Pavlov
- Pahladsingh R.
- N.Isrie C.J.
- Fam. K. Tjikhoeri
- Fam. Parbha Gajadhar
- Fam. Asha Baldewsing
- Milan Zuiderpark
- Albert H.
- Stichting Geefgratis
- Fam. Bisoen
- Darlingmarkt
- Geheime Donateur
- Dhr.T. Mahawat Khan
- Fam. Dharampal e.Dharampal D
- Bezoekers van Aagri Bidaai dd.17-01-2010 (12 en een half jaar bestaan)
- Fam. Mahangoo W.
- Fam. Radhe W.
- Fam. Mathura
- Fam. Radha Dasi
- Fam. Radha Walap
- Fam. Mahawat Khan Z. Nasrul C.J.
- Stichting JM2 Foundation
- Mw. N. Sewtahal
- Mw. S. Sewtahal
- Mw. L.S. Kuipers
- Bezoekers van Jumbo
- Dhr. de Roy
- Mw. C. Makhan Ramrattansing
- Adriaan Humphry's
- Fam. Gajadhar
- Fam. E.R.P. Madari C.J.
- Dhr. A.B. Sherman
- A.R. Persad
- Dhr. Aniel Facilitare Dienst
- Dhr. Shankar,Bridjmohan
- Dhr.H.M.A. de Haas
- Mw. Mahangi, Jangbahadoorsing
-Mw. M. Gajadharsing
- Mw. E.M. Kort
- Stichting Derdengelden G.
- Fam.S. Sattoe
- Fam K. Gendaram
- Mw. Aarti Chote
- Dhr. T.D. Mulder EO
- Fam. S. Hiralal
- Fam. O. Kadir
- Mw. L. S. Kuipers
- Fam. A. Kisoensingh
- Mw. K. Bhaggoe
- Fam. R. Sadal
- Fam. R. Basdew
- Fam. S.A.M. Os
- Fam. R.Kroos
- Fam. M.R. Niamat CJ
- Fam. N. Chandoesing
- Fam. R.L. Beute
- Mw. E. Tenhaeff
- Fam. R,. Manna
- Mw. K. Ramnath
- Fam. A. Alibux
- Zama import
- Fam. K. Mahabier


"Stichting Opvangtehuis voor Vrouwen en Meisjes in Vrindavan”
Mobile: 06 21911763/ 0091- 9917022095
Donaties zijn welcom op ABN/Amro, rek. nr. 49 25 54 897
Indian bank: ac. no. 982158209

Website www.stichtingvrindavan.com/nl
www.allegoededoelen.nl (st.vrinda)